Ogłoszenia

Wynik postępowania przetargowego

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego z dnia 09.03.2018 r. na potrzeby realizacji projektu pt.: ”Badania i wdrożenie nowej grupy pompowej dla kolektorów słonecznych wodnych produkcji EKOPARK S.A.”   Przedsiębiorstwo Robót...

read more