Nowy EKOPARK

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Centrum Badawczo-Rozwojowe EKOPARK to mająca własną organizacje wewnętrzną, cele i plan działania część EKOPARK S.A. Centrum Badawczo-Rozwojowe prowadzi prace badawcze i rozwojowe nad opracowaniem, doskonaleniem, walidacją, wdrażaniem i komercjalizacją innowacyjnych sposobów na magazynowanie energii ciepła, chłodu i energii elektrycznej w układzie współpracy z systemami OZE dedykowanych do długoterminowego przechowywania energii i jej wykorzystania w okresie niekorzystnych czynników otoczenia. Bazując na kompetencjach Spółki, Centrum Badawczo-Rozwojowe oprócz wiedzy naukowej wykorzystuje również doświadczenie praktyczne w zakresie projektowania i montażu innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących energię ciepła, chłodu i elektryczną.