Nowy EKOPARK

DOTACJE

Centrum Badawczo-Rozwojowe

EKOPARK

 

Cel projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego
 EKOPARK

 

Beneficjent:  EKOPARK Spółka Akcyjna

EKOPARK Spółka Akcyjna otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu wzorniczego dla autonomicznych wiat przystankowych”


Celem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego obejmującego autonomiczne i inteligentne wiaty przystankowe oraz inwestycje w środki trwałe w zakresie linii produkcyjnej niezbędnej do rozpoczęcia produkcji autonomicznych i inteligentnych wiat przystankowych.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.


Wartość projektu ogółem wynosi: 1 286 088,00 zł Wartość dofinansowania za środków Unii Europejskiej wynosi: 615 160,00 zł