Nowy EKOPARK

DOTACJE

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARKCel projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego
Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARKBeneficjent: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu wzorniczego dla autonomicznych wiat przystankowych”Celem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego obejmującego autonomiczne i inteligentne wiaty przystankowe oraz inwestycje w środki trwałe w zakresie linii produkcyjnej niezbędnej do rozpoczęcia produkcji autonomicznych i inteligentnych wiat przystankowych.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.Wartość projektu ogółem wynosi: 1 286 088,00 zł Wartość dofinansowania za środków Unii Europejskiej wynosi: 615 160,00 zł