Nowy EKOPARK

Wszystko na temat dotacji w naszej firmie.

Dotacje

Firma EKOPARK S. A. otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu wzorniczego dla autonomicznych wiat przystankowych”.

Celem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego obejmującego autonomiczne i inteligentne wiaty przystankowe oraz inwestycje w środki trwałe w zakresie linii produkcyjnej niezbędnej do rozpoczęcia produkcji autonomicznych i inteligentnych wiat przystankowych.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

W wyniku realizacji niniejszego projektu EKOPARK S.A. wprowadzi do swojej oferty nowy produkt, jakim będą autonomiczne wiaty przystankowe.

Wartość projektu ogółem wynosi: 1 286 088,00 zł Wartość dofinansowania za środków Unii Europejskiej wynosi: 615 160,00 zł