Działalność edukacyjna

Wspieramy jak również uczymy młodzież dbania o środowisko oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii

Nasza firma jako prekursor odnawialnych źródeł energii w regionie prowadzi również działalność edukacyjną dla Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, klasy o profilu Technik Urządzeń Systemów Energetyki Odnawialnej. Uczniowie mogą na miejscu zapoznać się z kolektorami wodnymi, glikolowymi – ich budową, zasadą działania. Mogą samodzielnie zmontować kolektor słoneczny. Na miejscu mają możliwość zapoznania się z zasadą działania pomp ciepła oraz bezpośrednio przekonać się z korzyści płynących z działania elektrowni wiatrowej 5kW, pracującej w naszej firmie.

Dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej z Kowalewa Pomorskiego sadziły drzewa w parku oraz mogły bezpośrednio poznać ekologiczne źródła energii dostępne w naszej firmie.