Nasze uprawnienia

Przekonaj się jakimi kwalifikacjami dysponują nasi pracownicy

Gazowe:
Eksploatacyjne – E/116/1094g/2014
Dozorowe – D/116/1094g/2014

Zakres:
– Urządzenia do magazynowania paliw gazowych
– Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
– Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
– Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. j.w

Elektryczne:

Eksploatacyjne – E/116/1094el/2014
Dozorowe – D/116/1094el/2014

Zakres:
– Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niz 1 kV
– Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
– Sieci elektrycznego oświetlania ulicznego
– Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. j.w

Ciepłownicze:

Eksploatacyjne – E/116/1094/2014
Dozorowe – D/116/1094/2014

Zakres:
– Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
– Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
– Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
– Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
– Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
– Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
– Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. j.w