Zielona firma

Ekologiczne podejście naszej firmy do ochrony środowiska

Audyt Ekologiczny

Przeprowadzenie audytu ekologicznego w firmie EKOPARK miało na celu określenie słabych i mocnych stron – jest podstawą systemowego zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie oraz przygotowaniem firmy do wdrażania technologii przyjaznych środowisku i OZE. Wprowadzenie audytu ekologicznego w firmie EKOPARK oznacza, że przedsiębiorstwo wprowadziło narzędzie zarządzania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, systemu zarządzania i procesów służących ochronie środowiska w celu ułatwienia kontroli zarządczej praktyk mogących wywierać wpływ na środowisko oraz oceny zgodności z polityką środowiskową w tym z celami i zadaniami środowiskowymi organizacji.