Zielona firma

Ekologiczne podejście naszej firmy do ochrony środowiska

Emisja gazów do powietrza

EKOPARK S.A. uważa, że zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych jest aspektem, który wspomaga proces decyzji strategicznych przedsiębiorstwa. Proces ten równoważy finansowe jak i pozafinansowe posunięcia spółki, otwiera drogę do wykorzystania szeregu możliwości pojawiających się wraz z rozwojem tzw. gospodarki ograniczonej emisjami CO2, a także wpływa na wartości niematerialne takie jak ochrona środowiska oraz strategia odpowiedzialności społecznej biznesu. Najważniejszym celem spółki na tym obszarze stało się trwałe włączenie emisji gazów cieplarnianych do procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.