Zielona firma

Ekologiczne podejście naszej firmy do ochrony środowiska

Emisja hałasu

W naszym codziennym funkcjonowaniu staramy się o zapewnienie racjonalnej emisji hałasu do środowiska, w szczególności podczas pracy na obiektach liniowych (drogi, linie kolejowe), obiektach przemysłowych, lotniskach i lądowiskach. Staramy się uświadamiać naszych współpracowników oraz partnerów biznesowych jak ważne jest zarządzanie hałasem i proponujemy im rozwiązania zapewniające nieprzekraczanie wartości dopuszczalnych hałasu na terenach gdzie może on okazać się uciążliwy dla ludzi i zwierząt.