Zielona firma

Ekologiczne podejście naszej firmy do ochrony środowiska

Gospodarka energią

W naszej codziennej pracy dostrzegamy, iż energia jest niezbędnym i intensywnie wykorzystywanym surowcem w procesach technologicznych, produkcyjnych i eksploatacyjnych. Jednym słowem – energia jest kluczowa dla każdego przedsiębiorstwa. Dlatego dla nas bardzo ważne jest racjonalne gospodarowanie energią elektryczną, gazem, ciepłem oraz wodą – przede wszystkim efektywne prognozowanie zapotrzebowania oraz kontrolowanie zużycia. EKOPARK S.A. wprowadza rozwiązania służące racjonalizacji zużycia mediów w przedsiębiorstwie i zarządzania procesami po to, aby zapewnić jak najbardziej racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią.

Nasze rozwiązania służą:

  • dywersyfikacji potrzeb energetycznych
  • aktywności na rynku energii
  • pozyskiwania danych pomiarowych
  • monitorowania procesów pomiarowych
  • bilansowania zapotrzebowania z produkcją własnych źródeł wytwórczych
  • inwestowania w przedsięwzięcia energooszczędne