Zielona firma

Ekologiczne podejście naszej firmy do ochrony środowiska

Gospodarka odpadami

Będąc spółką troszczącą się o wdrażanie ekologicznych rozwiązań biznesowych uważamy, że uregulowana gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie jest priorytetowa dla ochrony środowiska. Mając na myśli jej prawidłową organizację, każdego dnia staramy się przede wszystkim zapobiegać powstawaniu niepotrzebnych odpadów. Ponadto pamiętam o tym, że prawidłowa gospodarka odpadami to także selektywna zbiórka, odpowiednie magazynowanie – uzależnione od rodzaju i właściwości fizykochemicznych odpadów, aż po odzysk i ewentualne składowanie, bądź utylizację. Gorąco zachęcamy Państwa do podjęcia wspólnych starań w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami.