Zielona firma

Ekologiczne podejście naszej firmy do ochrony środowiska

Gospodarka wodno-ściekowa

Nasze przedsiębiorstwo pamięta o tym, że wymagania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wiążą się przede wszystkim ze zrównoważonym korzystaniem z dobrodziejstw natury. Właśnie dlatego staramy się aby niezależnie od celu i zakresu, nie powodować pogorszenia stanu ekologicznego wód i ekosystemów od nich zależnych, oraz by nie marnotrawić wody i energii wody. Ponadto przykładamy dużą wagę do tego by nie wyrządzać szkód w środowisku. W naszej codziennej pracy staramy się pozostawać w zgodzie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów gospodarowania wodami w dorzeczu oraz wymaganiami ochrony środowiska, ochrony zdrowia i ochrony dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków.