Zielona firma

Ekologiczne podejście naszej firmy do ochrony środowiska

Oddziaływanie na glebę

Nasza spółka we wszystkich obszarach swojej działalności pamięta o ochronie przyrody. Jednym z elementów ściśle związanych z prawidłowym zabezpieczeniem środowiska naturalnego jest ekologiczne podejście do zapewnienia stanu czystości gleby poprzez zachowanie bioróżnorodności ekosystemów, zachowanie funkcji podstawowych ekosystemów poprzez dostarczanie im składników odżywczych, wody, kontrolę jakości gleby, organizmów biorących udział w zapylaniu roślin, regenerację z zanieczyszczeń i odpadów. W naszej codziennej pracy staramy się o ulepszanie prośrodowiskowego wykorzystania terenów zurbanizowanych jak i rolniczych, oraz wykorzystywanie ziemi i naturalnych surowców w sposób zrównoważony. Dbamy również o 0,7ha parku.