Instalacje solarne i hydrauliczne

Przygotowanie kolektora do zimy

Zasady bezpieczeństwa w okresie zimowym:

W okresie zimowym dopuszczamy korzystanie z systemu TYLKO I WYŁACZNIE Z
ZABEZPIECZENIEM w postaci układu sterującego i odpowiednią izolacją przewodów doprowadzających łącznie z przewodem oporowym – grzewczym (opcja). Z naszych przeprowadzonych badan wynika, że nawet podczas 20-stopniowych mrozów woda w zasobniku nie powinna zamarznąć. W słoneczne zimowe dni zdarzało się, że temperatura wody przekroczyła 60 st. C. Doskonała izolacja zbiornika powoduje, że temperatura wody spada dosyć wolno. Na okres zimowy zalecamy spuszczenie wody w zbiorniku do wartości 50%. NIE SPUSZCZAMY CAŁEJ WODY, GDYŻ W SŁONECZNE ZIMOWE DNI SOLAR MOŻE ULEC USZKODZENIU – POZOSTAWIONA WODA ZABEZPIECZA URZĄDZENIE . W tym czasie zamykamy układ solarny i otwieramy dotychczasowy układ kotłownia i ogrzewamy wodę z układu pieca centralnego ogrzewania.

UWAGA!
Pamiętajmy o zamknięciu zaworu na rurze zasilajacej przed elektrozaworem! Wówczas kontroler sterujacy nie dopuści nam wody, co pozwoli zachować stan wody w zbiorniku na poziomie 50% przez okres zimowy.
Zasady bezpieczeństwa w okresie wiosennym – pierwsze uruchomienie:
Pamiętajmy, że w okresie wiosennym kiedy w kolektorze może być już temperatura powyżej 50 stopni – rury doprowadzające mogą być jeszcze zamarznięte – jest to ważny element do zweryfikowania podczas uruchamiania systemu. Zalecamy w pierwszej kolejności dopuścić wodę (obserwując czy zwiększa się ilość w zbiorniku) po dolaniu wody do 100% w solarze będziemy pewni, że rury są drożne (zakładając że kolektor przezimował z 50% wody) , wówczas bezpiecznie możemy korzystać z systemu. Najczęstszym powodem awarii pomp jest praca na sucho – a powodem są niedrożne rury. Prosimy o tym pamiętać.