Nowy EKOPARK

Wiercenie, kucie, cięcie betonu

Posiadamy nowoczesny, specjalistyczny sprzęt umożliwiający wiercenie, kucie i cięcie betonu. Wykonujemy odwierty w stropach, ścianach i fundamentach. Wiercimy otwory o średnicy do 600 mm bezudarowo, techniką diamentową z zastosowaniem najwyższej klasy sprzętów produkcji Husqvarna, oraz Hilti. Oferujemy kompleksowe kucie niezbrojonego betonu oraz żelbetu. Podejmujemy się najróżniejszych zadań, począwszy od rozkucia ścian czy posadzki, po rozkuwanie głowic pali fundamentowych bądź przęseł mostowych. Do tego typu prac posiadamy zarówno brygady ręczne wyposażone w młoty pneumatyczne, elektryczne jak również ciężki sprzęt w postaci koparek i robota wyburzeniowego. Ponadto, z powodzeniem realizujemy usługi cięcia betonu w najbardziej wymagających warunkach. W razie konieczności usunięcia elementów betonowych metodą bezudarową, dużo szybciej, niż w przypadku metod tradycyjnych, posługujemy się piłami tarczowymi z napędem elektrycznym lub hydraulicznym. Maksymalna grubość ciętego betonu piłą tarczową wynosi 70 cm, dzięki czemu jesteśmy w stanie podołać każdemu wyzwaniu.

Skontaktuj się – 733 192 363

Wyburzenia i rozbiórki przemysłowe

Wykonujemy ręczne oraz mechaniczne rozbiórki budynków o funkcji: mieszkalnej, administracyjno-biurowej, handlowej oraz przemysłowej. Nasz sprzęt techniczny, operatorzy, oraz pracownicy rozbiórki budowli doskonale radzą sobie w każdych warunkach, także pod presją czasu. Wszędzie tam, gdzie z uwagi na bliskie sąsiedztwo budynków zamieszkanych, istnieje duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi – nasza spółka minimalizuje ryzyko poprzez utrzymanie wysokich standardów BHP, oraz eliminację niedogodności prac rozbiórkowych poprzez stosowanie technik diamentowych.
Dla naszych klientów realizujemy:

 • wyburzenia metodą tradycyjną (koparki, kruszarki, szczęki)
 • demontaż i utylizację odpadów niebezpiecznych (azbest, eternit)
 • kruszenie gruzu i betonu kruszarką udarową
 • rozbiórki wraz z cięciem lub demontażem konstrukcji stalowych
 • mechaniczny demontaż hal stalowych
 • sprzedaż kruszywa betonowego
 • sprzedaż materiałów porozbiórkowych
 • sprzedaż stali porozbiórkowej

Skontaktuj się – 733 192 363

Ręczne wyburzenia i rozbiórki

EKOPARK S.A. specjalizuje się w kontrolowanych ręcznych wyburzeniach i rozbiórkach obiektów kubaturowych. Znakomicie sprawdzamy się w pracach na obiektach, których konstrukcja ma być przeznaczona do dalszego użytkowania, bądź wszędzie tam, gdzie z uwagi na bliskie sąsiedztwo budynków zamieszkanych, niemożliwe jest wprowadzenie sprzętu uciążliwego dla ludzi, generującego znaczne wstrząsy i wibracje. Zastosowanie technik diamentowych pozwala na znaczne zmniejszenie niedogodności prac rozbiórkowych, a demontaż przy pomocy minikoparek pozwala na dokładną segregację i skuteczną utylizację gruzu powstałego w wyniku demontażu. Prace rozbiórkowe ręczne realizujemy przy zastosowaniu:

 • ręcznych młotów pneumatycznych i elektrycznych
 • robota wyburzeniowego Husqvarna DXR270
 • klinów hydraulicznych
 • pił diamentowych tarczowych i linowych
 • minikoparek i miniładowarek

Skontaktuj się – 733 192 363

Skuwanie głowic pali

Skuwaniem głowic pali nazywamy uwalnianie zbrojenia z prefabrykowanych pali fundamentowych lub też pali wierconych formowanych w ziemi. Jest to jeden z podstawowych filarów naszej działalności. Jako krajowy lider tej branży, zapewniamy Państwu usuwanie betonu w sposób staranny, przyjazny dla środowiska i precyzyjny na tyle by minimalizować straty budowlane stanowiące obciążenie budżetu projektów. W realizowanych pracach posługujemy się narzędziami pneumatycznymi i elektrycznymi, które zasilane są przez nasze sprężarki, oraz agregaty. Decydując się na usługi naszej spółki, zyskujecie Państwo wykonawcę, który:

 • doskonale zna branżę bo jest jej liderem
 • posiada zespół doświadczonych pracowników z uprawnieniami
 • posiada wysokiej klasy sprzęt
 • realizuje zlecenia najszybciej w całym kraju

Skontaktuj się – 733 192 363

Obsługa ścian szczelinowych

Nasze przedsiębiorstwo oferuje szereg prac specjalistycznych związanych z obsługą ścian szczelinowych. Począwszy od skuwania korony ściany szczelinowej za pomocą ciężkich narzędzi pneumatycznych, aż po wykończenie powierzchni przy użyciu młotków elektrycznych. Oprócz markowych i niezawodnych elektronarzędzi, dysponujemy także własnymi sprężarkami, oraz agregatami. Sprawnie i skutecznie realizujemy prace polegające na usunięciu niepełnowartościowej wierzchniej warstwy betonu zmieszanego z płuczką bentonitową, przy jednoczesnym zachowaniu zbrojenia głównego, przygotowując przy tym powierzchnię skutego betonu do połączenia z innymi elementami konstrukcji obiektu. Prace te najczęściej wykonujemy przy obsłudze głębokich wykopów, gdzie z uwagi na dużą sztywność własną, ściana szczelinowa może być wykorzystana zarówno jako ściana podziemia, oraz fundament budynku.

Skontaktuj się – 733 192 363

Roboty ziemne

Dzięki szerokim zasobom sprzętowo-maszynowym, oraz wykwalifikowanej kadrze jesteśmy w stanie zrealizować dla Państwa szereg skomplikowanych robót ziemnych. Fachowo wykonujemy wszelkie prace związane z koparko-ładowarkami, mini koparkami, ciężkim sprzętem gąsienicowym i wywrotkami, a w szczególności:

 • wykopy wodno-kanalizacyjne, gazowe i energetyczne
 • nasypy i wykopy ziemne
 • nasypy drogowe
 • przygotowanie działki pod zabudowę
 • pogłębianie i czyszczenie rowów melioracyjnych
 • dostarczanie ziemi, piasku, tłucznia

Skontaktuj się – 733 192 363