Zaznacz stronę

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. w okresie od marca 2018r. do czerwca 2019r. wykonało roboty budowlane w ramach projektu pn. „Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko- pomorskim”

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. w okresie od listopada 2017 do kwietnia 2018r. realizowało zadanie pn. „Adaptacja lokalu użytkowego położonego we Włocławku przy ul. Żytniej 66/68 na potrzeby obiektu Europejskiego Centrum Edukacji Montessori”. Realizacja zadania polegała na zaprojektowaniu, uzyskaniu uzgodnień i wykonaniu szeregu prac adaptacyjnych lokalu o powierzchni 220m2 wraz z zagospodarowaniem terenu znajdującego się przed lokalem. Do najważniejszych prac należały m.in.: przebudowa i wykonanie nowych toalet, wykonanie nowych pomieszczeń kuchennych, wykonanie robót konstrukcyjnych (zmiana układu pomieszczeń), wykonanie robót budowlanych wykończeniowych (płytki, panele, malowanie, tapetowanie), modernizacja i adaptacja instalacji elektrycznej i świetlnej, modernizacja i adaptacja wentylacji mechanicznej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej i hydrantowej. Dodatkowo w ramach robót zewnętrznych wykonano roboty elewacyjne oraz wykonano plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, ozdobnym drewnianym ogrodzeniem i pergolą.

Wykonanie prac budowlanych w ramach projektu „Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie nauk zawodu oraz odbudowa windy zewnętrznej”. W ramach prac budowlanych powstała pracownia komputerowa na 12 stanowisk, pracownia multimedialna na 24 stanowiska, pracownia do nauki zawodu fryzjera, pracownia do nauki zawodu kosmetyczki i masażu. Adaptacja klatki schodowej polegała na rozebraniu istniejącej drewnianej klatki schodowej, a w jej miejsce zostały wbudowane schody żelbetowe monolityczne, płytowe oparte na ścianach nośnych budynku. Poddasze wyposażone zostało w wentylację mechaniczną, która została posadowiona na stalowej konstrukcji wsporczej. W ramach zadania powstały także nowe toalety, umywalnia damska i toaleta dla niepełnosprawnych.