Nowy EKOPARK

Sprawdź wartość naszej spółki...

Relacje inwestorskie

Aktualności

Rejestracja zmiany statutu Spółki

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje o powzięciu informacji o rejestracji w dniu 25 sierpnia 2021 r. zmian Statutu Spółki, w tym podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii L, które zostały uchwalone na...