Nowy EKOPARK

Sprawdź wartość naszej spółki...

Relacje inwestorskie

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

2019-09-27

Zarząd PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.09.2019 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:
1.Wojciech Janusz Trawiński, posiadający 2.930.000 głosów, co stanowiło 78,56% ogólnej liczby głosów na WZ i 52,68% głosów ogółem w Spółce,
2.QUAESTOR S.A., posiadający 799.500 głosów, co stanowiło 21,44% ogólnej liczby głosów na WZ i 14,37% głosów ogółem w Spółce.