Nowy EKOPARK

Sprawdź wartość naszej spółki...

Relacje inwestorskie

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

2020-03-25 14:56

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
        Raport bieżący nr 9 / 2020      
  Data sporządzenia: 2020-03-25                
  Skrócona nazwa emitenta              
  EKOPARK S.A.  
  Temat                    
  Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów  
  Podstawa prawna              
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %  
  Treść raportu:                  
 

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25.03.2020 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

1.Wojciech Janusz Trawiński, posiadający 2.930.000 głosów, co stanowiło 78,56% ogólnej liczby głosów
na NWZA i 52,68% głosów ogółem w Spółce,
2.QUAESTOR S.A., posiadający 799.500 głosów, co stanowiło 21,44% ogólnej liczby głosów na NWZA i 14,37% głosów ogółem w Spółce.

 
  Załączniki                    
  Plik Opis  

 

 

    PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA    
    (pełna nazwa emitenta)    
    EKOPARK S.A.        
    (skrócona nazwa emitenta)   (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)    
    02-486   Warszawa    
    (kod pocztowy)   (miejscowość)    
    Aleje Jerozolimskie   214    
    (ulica)   (numer)    
    +48 56 622 05 46   +48 56 622 05 46    
    (telefon)     (fax)    
    info@eko-park.org   eko-park.org    
    (e-mail)     (www)    
    503-00-77-990   360397688    
    (NIP)     (REGON)