Nowy EKOPARK

Sprawdź wartość naszej spółki...

Relacje inwestorskie

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

2020-08-31 07:43

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
      Raport bieżący nr 17 / 2020      
  Data sporządzenia: 2020-08-31                  
  Skrócona nazwa emitenta                  
  EKOPARK S.A.  
  Temat                    
  Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów  
  Podstawa prawna                
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %  
  Treść raportu:                  
  Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 sierpnia 2020 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:

1.Wojciech Janusz Trawiński, posiadający 2.930.000 głosów, co stanowiło 78,56% ogólnej liczby głosów
na NWZA i 52,68% głosów ogółem w Spółce,

2.QUAESTOR S.A., posiadający 799.500 głosów, co stanowiło 21,44% ogólnej liczby głosów na NWZA i 14,37% głosów ogółem w Spółce.

 

 

 

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2020-08-31 Wojciech Trawiński Prezes Zarządu Wojciech Trawiński