Nowy EKOPARK

Sprawdź wartość naszej spółki...

Relacje inwestorskie

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

2019-07-01 9:10

Zarząd PRI EKOPARK S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2019 r., posiadały co najmniej 5% w głosach: 1. Wojciech Trawiński, posiadający 2.930.000 głosów, co stanowiło 78,56 % ogólnej liczby głosów na WZ i 52,68 % głosów ogółem w Spółce. 2. QUAESTOR S.A., posiadający 799.500 głosów, co stanowiło 21,44 % ogólnej liczby głosów na WZ i 14,37 % głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %