Nowy EKOPARK

Sprawdź wartość naszej spółki...

Relacje inwestorskie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.09.2019 r. wraz z projektami uchwał

2019-08-30

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.09.2019 r. o godz. 8.15, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

Załączniki

EKOPARK_S.A. – Ogloszenie o zwolaniu NWZA
EKOPARK_S.A. – Informacja o liczbie akcji i glosow
EKOPARK_S.A. – Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika
EKOPARK Projekty uchwal NWZA