Nowy EKOPARK

Sprawdź wartość naszej spółki...

Relacje inwestorskie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 września 2020 r. wraz z projektami uchwał

2020-09-02 13:22

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
        Raport bieżący nr 19 / 2020      
  Data sporządzenia: 2020-09-02                
  Skrócona nazwa emitenta              
  EKOPARK S.A.  
  Temat                    
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 września 2020 r. wraz z projektami uchwał  
  Podstawa prawna              
  Inne uregulowania  
  Treść raportu:                  
  Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 września 2020 r. o godz. 8:15 w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
– treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 29.09.2020 r. wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz z zestawieniem planowanych zmian w treści Statutu Spółki,
– projekty uchwał,
– informację o ogólnej liczbie głosów,
– formularz do głosowania przez pełnomocnika.

 
  Załączniki                    
  Plik Opis  
  Ekopark S.A. – ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdfEkopark S.A. – ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf    
  Ekopark-Projekty uchwał.pdfEkopark-Projekty uchwał.pdf    
  Ekopark-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-zwza.pdfEkopark-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-zwza.pdf    
  Ekopark-s.a.-informacja-o-liczbie-akcji-i-glosow-na-dzien-zwolania-zwza.pdfEkopark-s.a.-informacja-o-liczbie-akcji-i-glosow-na-dzien-zwolania-zwza.pdf    

 

 

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2020-09-02 Wojciech Trawiński Prezes Zarządu Wojciech Trawiński