Nowy EKOPARK

Sprawdź wartość naszej spółki...

Relacje inwestorskie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał

2020-07-29 14:53

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
        Raport bieżący nr 13 / 2020      
  Data sporządzenia: 2020-07-29                
  Skrócona nazwa emitenta              
  EKOPARK S.A.  
  Temat                    
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał  
  Podstawa prawna              
  Inne uregulowania  
  Treść raportu:                  
  Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 28.08.2020 r. wraz ze wzorem pełnomocnictwa,
– projekty uchwał,
– informację o ogólnej liczbie głosów,
– formularz do głosowania przez pełnomocnika.
 
  Załączniki                    
  Plik Opis  
  Ekopark – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdfEkopark – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf    
  Ekopark – Projekty uchwał.pdfEkopark – Projekty uchwał.pdf    
  Ekopark – Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdfEkopark – Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf    
  Ekopark – Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na zwza.pdfEkopark – Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na zwza.pdf    

 

 

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2020-07-29 Wojciech Trawiński Prezes Zarządu Wojciech Trawiński