Nowy EKOPARK

Sprawdź wartość naszej spółki...

Relacje inwestorskie

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.03.2020 r. po wznowieniu obrad wraz z informacją o niepodjęciu uchwał objętych porządkiem

2020-03-25 14:50

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25.03.2020 roku, tj. po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28.02.2020 roku, wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż nie podjęto trzech uchwał dotyczących powołania trzech pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 i pkt. 7a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Załączniki

0000119141_202003250000125570.pdf