Nowy EKOPARK

Sprawdź wartość naszej spółki...

Relacje inwestorskie

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 r. wraz z informacją o odstąpieniu przez ZWZ od głosowania nad pkt 11 obrad

2020-08-28 15:11

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 sierpnia 2020 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad punktem 11 porządku obrad dotyczącym podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
Emitent zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem powołania członków Rady Nadzorczej, o czym poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 i 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki

0000124592_202008280000129012.pdf