Schemat pracy

Schemat pracy doradcy technicznego od pozyskania klienta do zainstalowania produktu

Kontakt klienta z naszą firmą

Pierwszy kontakt klienta z naszą firmą to miła rozmowa, podczas której umawiamy się na spotkanie i wstępnie uzyskujemy informację czym nasz klient jest zainteresowany by właściwie przygotować się do spotkania.

Spotkanie z Klientem

Podczas spotkania nasz doradca techniczny ustala z klientem szczegółowy zakres dostaw – usług, przedstawia różne koncepcje oraz przybliża szczegółowo ofertę naszej firmy. Podczas spotkania ustala się również termin wizyty na budowie.

Wizyta na Budowie

Wizyta na budowie – obiekcie jest warunkiem koniecznym dla przygotowania szczegółowej i rzetelnej oferty. Podczas wizyty doradca sprawdza warunki techniczne obiektu / budynku. W trakcie wizyty ustala szczegóły związane z montażem – instalacją. Ustala wszystkie ważne zagadnienia by przygotować najlepszą ofertę.

Oferta

Przedstawienie inwestorowi kompletnej oferty wcześniej uzgodnionych rozwiązań. Ustalenie cen, terminów realizacji, rozwiązań technicznych, warunków płatności, dostaw itp.

Umowa

Podpisanie prostej umowy zabezpieczającej interesy obu stron – zarówno wykonawcy jak i zleceniodawcy.

Realizacja

Dostarczenie wcześniej zamówionych urządzeń i elementów instalacji. Montaż, uruchomienie i przeszkolenie użytkownika.

Zadowolony Klient

To nasz najwyższy priorytet.