Nowy EKOPARK

Bardzo dobra wiadomość na początku roku! EKOPARK S.A. informuje o otrzymaniu pozytywnego wyniku oceny wniosku o dofinansowanie realizacji zadania pt.: „Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK.”
Projekt polega na budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK. Misją Centrum Badawczo-Rozwojowego mają być prace badawcze i rozwojowe nad opracowaniem, doskonaleniem, walidacją, wdrażaniem i komercjalizacją innowacyjnych sposobów na magazynowanie energii ciepła, chłodu i energii elektrycznej w układzie współpracy z systemami OZE dedykowanych do długoterminowego przechowywania energii i jej wykorzystania w okresie niekorzystnych czynników otoczenia.
Całkowity koszt projektu wynosi 13.550.053,92 zł, kwota kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 11.016.304,00 zł z czego kwota dofinansowania projektu wynosi 6.058.967,20 zł, co stanowi 55%.
Prace nad realizacją projektu rozpoczną się w najbliższych tygodniach.
Już nie możemy się doczekać! O postępach prac będziemy informować Państwa na bieżąco.