Nowy EKOPARK

Sprawdź wartość naszej spółki...

Relacje inwestorskie

Podstawowym celem naszej strategii korporacyjnej jest budowanie trwałej wartości Spółki opartej o profesjonalizm i wiarygodność. Strategię tę wspieramy poprzez regularną i otwartą komunikację ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego oraz w oparciu o zasadę transparentności i równego dostępu do informacji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi raportami dotyczącymi naszej Spółki.