Nowy EKOPARK

Sprawdź wartość naszej spółki...

Relacje inwestorskie

ROZWÓJ INTELIGENTNEGO TERMINALU KOMUNIKACYJNEGO (ITK POINT)

Strategia rozwoju Emitenta zakłada zbudowanie pozycji Europejskiego pioniera w zakresie modernizacji infrastruktury miast. Spółka zamierza zdominować rynek nowoczesnych technologii poprzez wdrożenie produktu idealnie wpisującego się w strategię Smart-City. Inteligentny Terminal Komunikacyjny to nowoczesny, autonomiczny przystanek, stanowiący jednocześnie punkt dostaw i odbioru (paczkomaty, foodomaty, bankomat/wpłatomat). ITK POINT to ponadto wyposażone w internet 5G, ekrany LED i tablice posterowe lokalne centrum informacyjno-reklamowe. Całość zasilana jest Odnawialnymi Źródłami Energii, wyposażona w lokalny system podtrzymania bezpieczeństwa (magazyn energii z autonomią do 10h) oraz punkt ładowania urządzeń i pojazdów elektrycznych.Spółka rozwija współpracę z dostawcami poszczególnych rozwiązań jak również rozwija model atrakcyjnej sprzedaży, który pozwoli na szybkie osiągnięcie 100% mocy produkcyjnych w budowanie wielomiesięcznego portfolio zamówień z całej Europy.

ROZWÓJ CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

Spółka w ramach własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego zamierza opracowywać, doskonalić, wdrażać i komercjalizować innowacyjne sposoby na magazynowanie energii ciepła, chłodu i energii elektrycznej w układzie współpracy z systemami OZE. Zarząd zakłada wyniki prac badawczo-rozwojowych na poziomie przełomowym w przeciągu kilku najbliższych lat. Niezależenie od powyższego, Spółka zamierza rozwijać zakres prowadzonych działań w Centrum Badawczo-Rozwojowym poprzez udział w nowych projektach, nowych programach i przedsięwzięciach. Zarząd zakłada zbudowanie marki Centrum Badawczo-Rozwojowego EKOPARK jako uznanego eksperta w dziedzinie nowoczesnych technologii.

WZMOCNIENIE FINANSOWE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W POZOSTAŁYCH ZAKRESACH

Zarząd pozyskał kapitał finansowy oraz osobowy poprzez dokonane emisje akcji i zamierza zasadniczo umocnić pozycję Spółki w pozostałych zakresach działalności zapewniając jej stabilny rozwój w najbliższych latach. Realizacji tego celu służyć będzie rozbudowa jej wolumenu o sprzedaż Odnawialnych Źródeł Energii – fotowoltaiki, pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Spółka ponadto przygotowuje się do współpracy z jednostkami Straży Pożarnej w zakresie szkoleń dotyczących gaszenia pożarów instalacji fotowoltaicznych.