Nowy EKOPARK

Sprawdź wartość naszej spółki...

Relacje inwestorskie

Historia działalność P.R.I. EKOPARK S.A. na rynku Odnawialnych Źródeł Energii sięga 2013 r. W tym okresie Emitent zbudował kompetencje technologiczne, organizacyjne oraz relacje z kluczowymi klientami. Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest prowadzenie działalności związanej z produkcją Inteligentnych Terminali Komunikacyjnych, pracami badawczo – rozwojowymi oraz montażem Odnawialnych Źródeł Energii (fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne).

Działalność Spółki dzieli się na trzy główne kategorie:

  • Inteligentny Terminal Komunikacyjny (ITK POINT) – produkcja przełomowego na rynku Polskim i Europejskim nowoczesnego, autonomicznego przystanku, stanowiącego jednocześnie punkt dostaw i odbioru (paczkomaty, foodomaty, bankomat/wpłatomat). ITK POINT to ponadto wyposażone w internet 5G, ekrany LED i tablice posterowe lokalne centrum informacyjno-reklamowe. Całość zasilana jest Odnawialnymi Źródłami Energii, wyposażona w lokalny system podtrzymania bezpieczeństwa (magazyn energii z autonomią do 10h) oraz punkt ładowania urządzeń i pojazdów elektrycznych.
  • Prace badawczo-rozwojowe – działalność w ramach własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego polegająca na opracowaniu, doskonaleniu, walidacji, wdrażaniu i komercjalizacji innowacyjnych sposobów na magazynowanie energii ciepła, chłodu i energii elektrycznej w układzie współpracy z systemami OZE.
  • Montaż Odnawialnych Źródeł Energii – podstawowy zakres, z którego wywodzi się Spółka – montaże oraz serwisy instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych.

Począwszy od 2021 roku Spółka trwale odstąpiła od poprzedniego modelu działalności ściśle powiązanego z budownictwem i wyburzeniami. Zarząd zakłada całkowite skupienie mocy przerobowych Spółki w obszarze nowoczesnych technologii powiązanych z Odnawialnymi Źródłami Energii. Zarząd deklaruje, że działalność Spółki skoncentrowana jest wokół poniższych zakresów następująco:

  • Inteligentny Terminal Komunikacyjny (ITK POINT) – 45% zasobów
  • Prace badawczo-rozwojowe – 35% zasobów
  • Montaż Odnawialnych Źródeł Energii –20% zasobów