Nowy EKOPARK

Sprawdź wartość naszej spółki...

Relacje inwestorskie

Zamiarem Spółki jest rozpoczęcie działalności na rynkach zagranicznych. EKOPARK S.A. planuje poszerzenie skali działalności poprzez dotarcie na rynki zagraniczne głównie rynek niemiecki, na którym spółka do tej pory nie była aktywna. Deficyt siły roboczej w Niemczech stworzył spółce możliwości podjęcia pracy poza granicami kraju. Kontrahenci krajowi posiadający oddziały w Niemczech zaczęli zwracać się do Spółki z propozycją współpracy po stronie niemieckiej. Wobec powyższego spółka zaczęła wzmacniać kontakty i promować swoją markę poza granicami Polski jednocześnie dostrzegając możliwości rozwojowe na rynku niemiecki.