Nowy EKOPARK

Szanowni Akcjonariusze PRI EKOPARK S.A, 26 lipca 2021r. o godzinie 8.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podsumowujące działalność Spółki oraz Zarządu za miniony rok.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem.

Informator